Godrum Gruppen S/I

Lysbro - Motivationssamtale

Motivationssamtale

Motivationssamtalen er en forudsætning for en indskrivning på Lysbro.

Dato og tid til herfor aftales på forhånd, enten telefonisk eller via anden direkte henvendelse.

Henvises du af offentlig myndighed, er det vigtigt, at en repræsentant for den pågældende myndighed deltager i selve motivationssamtalen. Dette er optimalt i forhold til det eventuelle videre samarbejde.

Personalet vil i den forbindelse ofte bede den offentlige myndighed om skriftligt materiale i form af udredning, handleplan, asi-skema, ressourceprofil eller andet forud. Dette sker for at skabe de bedst mulige betingelser for relevant dialog.

 Såfremt du selv har henvendt dig til Lysbro, anbefaler vi, at du har en bisidder med til motivationssamtalen, dette kan bl.a. være en bostøtte, pårørende el.lign. Det anbefales dels for at du kan have nogen at drøfte samtalen med efterfølgende og dels kan det lette processen omkring en evt. indskrivning.

Ved motivationssamtalen deltager 2 personaler og du vil i løbet af samtalen få information om Lysbro og derudover drøftes de gensidige forventninger til et ophold.

 

Lysbro - Udslusningsafdelinger, der yder hjælp til udsatte borger og hjælp til hjemløse iht. serviceloven § 110

Under motivationssamtalen vil vi spørge ind til følgende forhold i dit liv:

– Baggrund

– Netværk

– Beskæftigelse

– Helbred; fysisk og psykisk

– Evt. misbrug / forhold til alkohol, stoffer, medicin mm.

– Evt. ordineret medicin

– Økonomi

– Bolig

– Fritidsinteresser

– Kriminalitet

– Konkrete livsmål

Ved motivationssamtalen aftaler vi, hvornår du får besked om ophold kan tilbydes.