Godrum Gruppen S/I

Afdelinger

Forsorgshjemmet Godrum

§110 forsorgshjem
Hedevej 2A, 7362 Hampen

Lysbro - Udslusningsafdelinger, der yder hjælp til udsatte borger og hjælp til hjemløse iht. serviceloven § 110

Lysbro

§110 udslusningsafdeling
Herningvej 44, 8600 Silkeborg

Landlyst - permanent eller længerevarende boform for udsatte borgere iht. paragraf 85 i Serviceloven

Landlyst

Boform ABL §105 med §85 støtte
Hedevej 2B, 7362 Hampen