Godrum Gruppen S/I

Lysbro - Beboerinddragelse

Godrum - forsorgshjem i Midtjylland, der yder hjælp til hjemløse og hjælp til socialt udsatte

Beboerinddragelse

På Lysbro vægter vi beboerinddragelse, så du har medindflydelse.

Beboermøde:
Du opfordres til at deltage i beboermøderne hver mandag efter aftensmaden, så du får indflydelse på aktiviteter, beslutninger og husets hverdag. Derved stimulerer og bidrager du til den demokratiske proces i huset. Du kan også stille op til husets kostudvalg og fritidsudvalg.

Kostudvalg:
Kostudvalget består af 3 beboere og 2 personaler og har et fast dialog-punkt på beboermøderne.
På kostudvalgsmøderne drøftes kostpolitikken med fokus på hensigtsmæssig ernæring og sundhed. Ligeledes drøftes kostplanlægning under hensynstagen til kostbudgettet, som varetages af beboerne selv.

Fritidsudvalg:
Fritidsudvalget består også af 3 beboere og 2 personaler og har ligeledes et fast dialog-punkt på beboermøderne.
Fritidsudvalget er initiativtager og tovholder på planlagte fællesaktiviteter. Beboerne varetager selv administrationen af fritidsbudgettet.