Godrum Gruppen S/I

Velkommen til

Godrum, Lysbro & Landlyst

Afdelinger

Forsorgshjemmet Godrum

§ 110 forsorgshjem
Hedevej 2A, 7362 Hampen

Lysbro - Udslusningsafdelinger, der yder hjælp til udsatte borger og hjælp til hjemløse iht. serviceloven § 110

Lysbro

§110 udslusningsafdeling
Herningvej 44, 8600 Silkeborg

Landlyst - permanent eller længerevarende boform for udsatte borgere iht. paragraf 85 i Serviceloven

Landlyst

Boform ABL §105 med §85 bostøtte
Hedevej 2B, 7362 Hampen

Godrum

GodrumGruppens forsorgsafdeling

Landlyst

GodrumGruppens boform §105 med §85 støtte

Lysbro

GodrumGruppens udslusningsafdeling

Om os

GodrumGruppen er en selvejende non profit institution med tre separate afdelinger:

Forsorgshjemmet – Godrum med 27 pladser for hjemløse med akut midlertidige behov for et ophold. §110

Botræningsafdeling – Lysbro, med 12 døgnpladser og 6 efterforsorgspladser, hvor der ydes botræning med henblik på udslusning til egen bolig eller til anden boform. Serviceloven §110.

Landlyst – en ”skæv” boform i egen lejlighed under ABL §105 med døgndækket § 85 bostøtte. Her er 7 boliger.

Om os

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tilbudsportalen - fremsøg sociale tilbud