Godrum Gruppen S/I

Lysbro - Indskrivning

Indskrivning

Før en potentiel beboer formelt kan blive indskrevet og indflytte på Lysbro, skal der afholdes en motivationssamtale.

Du er velkommen til at kontakte os angående en motivationssamtale, uanset om du ringer som privatperson eller offentlig instans.

Motivationssamtalen aftales fra dag til dag og vil blive foretaget hurtigst muligt efter henvendelsen.

Efter samtalen får du udleveret en folder som beskriver rammerne for dit ophold – du kan læse folderen her: Lysbro-folder

Praktiske oplysninger om indskrivning og indflytning

Selve indskrivning/indflytning foregår på en på forhånd aftalt dato.
Ved indskrivningen bliver du tildelt 2 kontaktpersoner – en primær og en sekundær. Dine kontaktpersoner vil så vidt muligt være gennemgående under hele dit ophold.

Efter du er kommet på plads på dit værelse, afholdes en indskrivningssamtale, hvor oplysningerne fra motivationssamtalen kort genopfriskes, samt:

– Husorden og div. beboer-information gennemgås, samt Lysbro-folder udleveres.
– Indskrivningspapirer udfyldes og samtykkeerklæring underskrives.
– Nøgledepositum indbetales, hvorefter nøgler udleveres.

Lysbro anbefaler, at du, som ny beboer, giver dig tid til at lære huset og de andre beboere at kende ved at være meget tilstede i huset i de første 1-2 uger efter indflytning.