Godrum Gruppen S/I

Om os

Om GodrumGruppen

GodrumGruppen er en selvejende non profit institution med tre separate afdelinger:

Forsorgshjemmet – Godrum med 27 pladser for hjemløse med akut midlertidige behov for et ophold. Serviceloven §110

Bo-træningsafdeling – Lysbro, med 12 pladser til beboere fra Godrum, som kan få bo-træning og udslusning til egen bolig eller anden boform. Serviceloven §110

Landlyst – en ”skæv” boform i egen lejlighed under Almenboligloven §105 med døgndækket § 85 bostøtte. Her er 7 boliger.

Historien om GodrumGruppen

Forsorgshjemmet Godrum blev åbnet af Arbejde Adler 16. september 1913, som en arbejdskoloni for hjemløse mænd. Her fik man kost og logi og næstekærlighed, eget værelse med nøgle og navneskilt mod en arbejdsindsats i fx træværkstedet, køkkenet, haven eller i markerne. Godrum er forankret i den folkekirkelige ånd og blev drevet af private helt frem til 1976, hvor man indgik drift overenskomst med daværende Aarhus Amt. Godrum er i dag en selvejende institution med tilknytning til landsforeningen Arbejde Adler.

Udviklingen af den faglig socialpædagogiske støtte til stedets beboere udviklede sig i takt med de behov og problemer borgere der kom for en midlertidig plads havde. Datidens landevejs strygere og fattiglemmer skiftede over årene karakter og stadig flere er yngre hjemløse med komplekse psykosociale udfordringer, kriminalitet og misbrug i bagagen.

I 1992 blev botræningstilbuddet – Lysbro ved Silkeborg etableret under GodrumGruppen.  Her er der særlig fokus på at støtte og hjælpe beboerne videre fra Godrum i at kunne klare at bo i egen bolig, blive selvforsørgende og ikke mindst at forblive misbrugsfri. Fra Lysbro, kan man tilbydes efterforsorg ved fraflytning, så man fik støtte til en god start i egen bolig.

I 2005 slog GodrumGruppen dørene op for et af Danmarks første skæve boformer – Landlyst, hvor man kan bo permanent med sine særlige psykosociale udfordringer og være i aktivt misbrug af alkohol eller hash. Stedets beboere kan grundet deres særlig funktionsnedsættelser og aktive misbrug ofte ikke få plads på plejehjem eller andre boformer. Beboerne flytter ind i egen almennyttige bolig (ABL §105) med tilknyttet bostøtte (§85) hele døgnet.

GodrumGruppen er medlemmer af landsforeningen Arbejde Adler, som er en af de store folkekirkelige institutioner i Danmark. Vi er en selvejende, non profit bestyrelsesdrevet institution, med en forstander, som øverste leder.

Vores værdier hviler på den kristne tro; Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed samt Arbejde Adlers mottoer; Retten til arbejde, rette til liv og rette til hjem.

Få mere at vide om GodrumGruppen

Har du spørgsmål til GodrumGruppen? Det kan også være, at du vil vide mere om vores forsorgshjem i Midtjylland, vores udslusningsboliger, hvordan vi yder hjælp til hjemløse og socialt udsatte eller noget helt fjerde.

Uanset hvad er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.