Godrum Gruppen S/I

Godrum - Daglige gøremål

Mød de to aktivitetsansvarlige!

Her på Forsorgshjemmet Godrum har vi en tradition for, at du deltager aktivt i det arbejdsmæssige fællesskab i form af daglige gøremål, når du er beboer på stedet. Huset fungerer bedre, når vi alle bidrager, med det vi kan, og vi tror på, at det er godt for dig, hvis du deltager i de daglige gøremål. 

Når du tager del i de daglige gøremål på Forsorgshjemmet Godrum, kan du ikke undgå at møde Ole og Anders, der har ansvar for at tilrettelægge og planlægge de daglige gøremål.  

I samarbejde med din kontaktperson, vil du finde ud af, hvilke daglige gøremål du kan deltage i – og i hvilket omfang. Du kan hjælpe med alt fra køkken og rengøring, værksted og havehold til vores Grøn afdeling, der indebærer dyrehold. 

Har du spørgsmål til vores tilbud til hjemløse og udsatte borgere, er du velkommen til at kontakte os!

Godrum - forsorgshjem i Midtjylland, der yder hjælp til hjemløse og hjælp til socialt udsatte

Køkken og rengøring

Når du er beboer på Forsorgshjemmet Godrum har du mulighed for at blive en del af det hold, der varetager vores køkken og rengøring. I køkkenet vil du sammen med vores kok, Anders, sørge for mad til både Forsorgshjemmet Godrum og Landlyst.

Sammen med kokken, Anders, finder du ud af, hvilke opgaver du kunne se dig selv deltage i. Det kunne eksempelvis være: 

  • Morgenmad
  • Formiddagskaffe
  • Varm mad m/salatbord
  • Eftermiddagskaffe
  • Aftensmad pålæg og evt. lun ret
  • Aftenkaffe m/brød

Men det kan også være andre opgaver i køkkenet såsom andre små delopgaver, tørre borde af, deltage i opvask m.m.

Ved alle måltiderne er der fokus på sund, varieret og velsmagende kost.

Når du er en del af vores køkken og/eller rengøring, forventer vi, at dit fremmøde er både stabilt og fleksibelt, og at du har en god hygiejne. 

Værksted

På vores værksted har du mulighed for at arbejde med vedligeholdes af bygninger og småreparationer. Vi hjælper med småopgaver til eksterne leverandører. 

Grøn afd. og havehold

Hvis du er en del af vores Grøn afd., vil dine daglige gøremål bestå af blandt andet fodring af dyr, brændeproduktion og levering af dette. Man kan tilbydes at bidrage til savværk og diverse bestillingsopgaver i træ og vedligeholdelse af de grønne områder.

Grøn afd. er især til dig, der har grønne fingre, lyst til at opholde sig i frisk luft og trang til fysisk aktivitet.