Godrum Gruppen S/I

Landlyst - Økonomi

Økonomi

Borgerens økonomi:

Lejlighederne administreres og udlejes gennem OK Fonden. Kontakt os for nærmere information.

Der kan ansøges om hjælp til etablering og/eller indskud samt boligsikring ved kommunen.

Ved siden af huslejes tilkøbes en bopakke, der indeholder:

  • Fuld forplejning
  • Rengøringsartikler, toiletpapir, vaskepulver
  • Brug af vaskemaskine og tørretumbler
  • Benyttelse af kørselsordning

Prisen for bopakken andrager samlet set 2.550 kr. pr. mdr. og betales bagud.

Kommunens økonomi:

Døgntaksten er baseret på omkostningerne beregnet af revisionsfirma Kim Jacobsen og godkendt af Socialtilsyn Nord. Den aktuelle takst fremgår af Tilbudsportalen.

Der er herudover mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser mod en tillægstakst.

Revisorpåtegning

Tilsynsrapport 2022